ondernemersvereniging noordoost logo en naam

ONDERNEMERS

VERENIGING

Ondernemersvereniging Noordoost werd opgericht in 2017. Zij behartigt de belangen van ondernemers en bewoners in het trekkingsgebied 33. Door deze kleinschalige opzet kan er maximaal aandacht gevraagd en invloed uitgeoefd worden op beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Uitgangspunt is de behoefte van de ondernemers.

Een andere taak ziet de vereniging in het informeren van gevestigde ondernemers over actualiteiten en maatregelen. Er wordt samen gestreefd naar het behalen van gemeenschappelijke ideeën en wensen.

Veel projecten en evenementen van Ondernemersvereniging Noordoost worden gesteund door Ondernemersfonds Utrecht.

Klik hier om het trekkingsgebied 33 op google maps te bekijken.

Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om initiatieven en investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht.
Dit maakt ondernemen en werken in Utrecht veiliger, makkelijker, effectiever, duurzamer of gewoon leuker.