ondernemersvereniging noordoost logo en naam

PRIVACY

VERKLARING

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is beschermd door copyright. De Ondernemersvereniging Noordoost besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Echter kan de OVNO niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De Ondernemersvereniging Noordoost is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Privacyverklaring

Ondernemersvereniging Noordoost, gevestigd aan de Willem van Noortstraat 180 in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leest u op deze pagina welk beleid de Ondernemersvereniging Noordoost toepast met betrekking tot privacy en persoonsgegevens.

Wat doet de Ondernemersvereniging
Noordoost
Ondernemersvereniging Noordoost werd opgericht voor de bedrijven in het trekkingsgebied 33 in Utrecht-Noordoost.

Doelen van de ondernemersvereniging zijn:

– het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten detailhandel- en horecaondernemers;
– het versterken van de onderlinge samenwerking tussen haar leden;
– het positief onder de aandacht brengen van het winkelgebied waarin de leden van de vereniging gevestigd zijn, te weten het trekkingsgebied nummer 33 van het Ondernemersfonds Utrecht, hierna ook te noemen “het winkelgebied”;
– het (bevorderen van het) onderhoud van het winkelgebied, waaronder begrepen de herinrichting van het gebied Tuinwijk, Vogelenbuurt en Lauwerecht Zuid;
– en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om onze taken als ondernemersvereniging uit te kunnen voeren worden niet alleen bedrijfsgegevens, maar ook persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken deze gegevens omdat deze door u aan ons worden verstrekt, bvb. als u zich aanmeldt als lid bij Ondernemersvereniging Noordoost of als u ons een e-mail stuurt. De gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten.
Persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken zijn:

Persoonsgegevens

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– overige gegevens die u actief aan ons verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie

Bedrijfsgegevens

– bedrijfsnaam
– contactgegevens
– KvK- en BTW-nummer
– logo en fotomateriaal

Doel en grondslag van de gegevensverwerking
Ondernemersvereniging Noordoost verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het versturen van facturen en afhandelen van betalingen;
– om te kunnen bellen en/of e-mailen ivm de belangen van de Ondernemersvereniging;
– om te informeren;
– het verwerken van gegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Ondernemersvereniging Noordoost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uw bedrijfsgegevens bewaren wij zolang u lid bent en daarna voor de termijn van 7 jaar, de bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoons- en/of bedrijfsgegevens met derden

Ondernemersvereniging Noordoost verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 Informatie over personen of bedrijven worden niet met derden gedeeld, tenzij uitdrukkelijk goedkeuring is verkregen.

Beveiliging
Deze website maakt gebruik van SSL-codering. U herkent dit bovenaan in de browserbalk aan de snelkoppeling https:// en het kleine, groene slot. SSL dient ervoor om het gebruik van de website voor u veiliger te maken. Als de SSL-codering is ingeschakeld, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Cookies
Ondernemersvereniging Noordoost gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Uw kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ondernemersvereniging Noordoost en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekkingen van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@utrecht-noordoost.nl.
 Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens
Ondernemersvereniging Noordoost neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken vrijwel volledig digitaal, in een met wachtwoord beveiligde computeromgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Ondernemersvereniging Noordoost

Het bestuur